Turistbyrån Falun
Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62

Gulf, Enviken
Tängervägen 1
0246-231 52

Tängerdalens Camping
Övertänger 160
070-280 67 24