Klicka på kartan för att förstora och skriva ut.

  Plats Abborre Gädda Öring Regnbåge Harr
1 Balungen* xx xx x    
2 Kalven* xx xx x    
3 St. Draggen xx xx      
4 L. Draggen xx xx      
5 Hämmen xx xx      
6 St. Mosan  x x      
7 N. Itjabergstjärn*  xx   x xx  
8 St. Gammelbergstjärn* xx xx   xx  
9 Gryfsen xx x x    
10 Tängran* xx xx x    
11 L. och St. Avskaken xx xx      
12 Vågsjön xx xx      
13 Björktjärn** xx x x xxx  
14 Björkan xx x      
15 S. och N. Lingan xx xx      
16 Svansjön* xx   xx    
17 Lambornsån*     x   x
18 Vallasån     x    
19 Gryfsbäcken     x    
20 Grytån     x    
21 Tängerströmmen*     xx xx x
22 Almån     x    
23 Marnäsån*     x   x
24 Lungsjöån     x    
25 Rönndalsån     x   x
26 L. Törnstjärn* xx xx   xx  
27 St. Törnstjärn xx xx      
28 L. Korrtjärn xx xx x    

x = Enstaka
xx = Ordinär
xxx = Riklig
* = Årliga insättningar av ädelfisk
** = Put and take vatten, insättning av totalt ca 400 kg fångstfärdig Öring och Regnbåge per år. OBS! Separat fiskekort erfodras.

Vi reserverar oss för att utsättning av fisk kanske inte kan ske varje år pga oförutsedda händelser.

Fiskeförbud gäller i strömmande vatten 1/9 - 30/4.
Fiske ej tillåtet inom 25 m nedströms dammbyggnad.
Båtförbudet gäller i St. Gammelbergstjärn, Itjabergstjärn och L. Törnstjärn.
Minimimått för Harr och Öring, 30 cm.