Årskort, veckokort och dagkort gäller för innehavare samt barn under 14 år i målsmans sällskap.

Max 3 fiskar (Öring, Regnbåge) per dygn och fiskekort, ortskort, fiskerättsbevis i vatten där fisk sätts ut.

Minimimått Öring och Harr 30 cm. Gädda 50 cm (Balungen, Draggen, Tängran, Vågsjön och Björkan)

Fiskeförbud gäller i strömmande vatten 1/9 - 30/4.

Fiske ej tillåtet inom 25 m nedströms dammbyggnad.

Båtförbudet gäller i St. Gammelbergstjärn, Itjabergstjärn och L. Törnstjärn.